محل تبلیغات شما
نمرات کلاس 7/1 دروس 13 الی 16 - 99/02/31 به دلیل اشتباه در سوال 11 نمرات از 4.75 می باشد. نا م نمره نام نمره نام نمره حیدری راد 3.75 آزادمنش 3 گلچین 2 جدیدیان 2.5 قادری 4.25 نوچه علی 3.75 طیبی 4.5 صداقت یار 4.5 ملکی 3.5 چیت ساز 4.25 سجودی 4.5 قلی پور 3 عباسی 4.25 علی نوری 3 عبداللهی 4.25 اصغری 4.25 طالب ابادی 2.25 اقاخانی 4.25 تن زاده 3.5 اشک تلخ 3.25 طالب ابادی 2.25 عادلی 4.25 هزارخانی 2 بشیری 3.75 بهبودی 2 - - - -

نمرات آزمون درس 24 کلاس 7/1

نمرات آزمون درس 24 کلاس 7/3

امتحان حضوری خرداد ماه کلاسهای نهم

نمرات ,نمره ,ابادی ,علی ,طالب ,کلاس ,4 25 ,3 75 ,4 5 ,2 25 ,نام نمره

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

seiranmag ناتمام... یاری امام زمان مدرسه شاداب