محل تبلیغات شما
نمرات آزمون کلاس 7/3 - دروس 13 الی 16 - 99/02/31 "به دلیل اشتباه در سوال 11 نمرات از 4.75 می باشد. نا م خانوادگی نمره نام نمره صادق آقامحمدی 2.75 سید احمدرضا حسنی 3.5 سید محمد رضا 4 امیر حسین شش یکانی 1.5 علی حنیفه نیا 4 امید صالح زاده 2.75 محمد رضا قنبری تبار 4 ایلیا داس مه 4.25 محمدمهدی مسعودی 3 ابوالفطل خرمدشتی 3.5 محمد رضافاتح 2.5 امیر محمد دادوند 4.5 امیر حسین طالبی 3.75 رضا سعیدی 3.75 علی جلال 3.75 محمد متین رهبری 2 حسام صلاحی 2.75

نمرات آزمون درس 24 کلاس 7/1

نمرات آزمون درس 24 کلاس 7/3

امتحان حضوری خرداد ماه کلاسهای نهم

محمد ,رضا ,امیر ,حسین ,علی ,نمرات ,3 75 ,2 75 ,محمد رضا ,5 امیر ,3 5

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

شادابی و نشاط | مدرسه شاد پرسش مهر 20 ヅ یــ ـــ ـــــخ در بهـ ــــــ ـــشــت ヅ