محل تبلیغات شما
نمرات آزمون کلاس 9/1 - دروس 23 و 24 99/02/24 "نمرات از 5 نمره محاسبه شده است " نا م خانوادگی نمره نام نمره نام نمره نام نمره بلاد سربیشه 5 محمدی 4.25 پیر فلک 4.75 سلمانیان 0.25 شهبازی 3.75 سامان رضائی 2.25 میرزائی 1.5 محسن حیدری 2.75 علی ترابی 4.75 ابراهیمی 0.5 لطیف کار 2.25 قطبی 2.75 عرفان ترابی 4.75 نوروزی 4.75 آل یاسین 1.5 علی عسگری 2.5 اکبری 4.75 زرشکی 3 علی پور 2.5 عامری 1.75 سبزه علی 5 اکبریان 4.75 زیبائی فر 1.25 مرتضی حیدری 2.75 محمد فولادی 4.75

نمرات آزمون درس 24 کلاس 7/1

نمرات آزمون درس 24 کلاس 7/3

امتحان حضوری خرداد ماه کلاسهای نهم

نمره ,علی ,حیدری ,نمرات ,ترابی ,دروس ,4 75 ,نام نمره ,نمره نام ,2 75 ,2 5

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

صنعت هوانوردی